Begynderguide

1. Laver eller køber et 60 korts deck.

2. Blander kortene i deck’et grundigt.

3. Giver hinanden hånden og presenter sig selv.

4. I skal nu finde hvem, der skal starte.

5. Du og din modstander bliver enige om hvem der skal flippe med mønten.

6. Den der ikke flipper mønten, bestemmer hvilken side han eller hun vil have, Pokémon siden ”Hovedet” eller den uden Pokémon side ”Halen”. Den der flipper mønten får automatisk den modsatte side.

7. Vinderen af flippet vælger om vedkommende vil starte eller ej.

8. Giver modstanderen lov til at cutte decket, dvs. dele decket i op til 3 dele og putte delene tilbage, til en bunke, i vilkårlig rækkefølge. Hvis modstanderen deler det i mere end 3 dele eller blander det, må man cutte sit eget deck i højst 3 dele.

9. Trækker de 7 øverste kort fra decket, disse kort bliver kaldt ”Hånden”.

10. Tjekker om man har ”Muligan”, dvs. at man ikke har nogle Basic Pokémon eller Forsil Trainer kort på ”Hånden”. Hvis du har ”Muligan”, så gå videre til punkt 11. Hvis du ikke har ”Muligan”, så gå videre til punkt 12.

11. Du viser ”Hånden” til din modstander og blander ”Hånden” ind i decket og begynder fra punkt 8 igen.

12. Du ligger din Aktive Pokémon, den du vil starte med, nærmest midten af din halvdel af bordet, med bagsiden opad.

13. Hvis du har flere Basic Pokémon eller Forsil Trainer kort på ”Hånden”, så ligger du dem, på en vandret række under din Aktive Pokémon ”Bænken” dog højst 5 kort, med bagsiden opad.

14. Du lægger de 6 øverste kort fra deck’et til venstre for dig ”Priser”, med bagsiden opad.

15. Du lægger resten af deck’et til højre for dig. Hvis din modstander har haft ”Muligan”, gå til punkt 16, hvis din modstander ikke har haft ”Muligan”, gå til punkt 17.

16. Du må nu trække et kort for hver gang din modstander har haft ”Muligan”, dog ikke hvis du og din modstander har haft ”Muligan” på samme tid.

17. Man vender den Aktive Pokémon og dem der er på ”Bænken” om, så forsiden vender opad.

18. Den der vandt flippet trækker et kort fra deck’et og kan nu gøre en eller flere af følgende ting: Lægge Basic Pokémon på ”Bænken”, bruge Ability, lægge et Energi kort under en Pokémon eller Forsil, (må kun gøres en gang pr. runde) og/eller udskifte den Aktive Pokémon (må kun gøres en gang pr. runde). Bruge Trainer kort, bruge Stadium kort og/eller et Supporter kort (må kun gøres en gang pr. runde).

19. Giver turen videre til modstanderen.

20. Modstanderen trækker det øverste kort fra sit deck.

21. Modstanderen laver en eller flere af følgende ting: Bruge Ability, lægge et Energi kort under en Pokémon eller Forsil (må kun gøres en gang pr. runde), udskifte den Aktive Pokémon (må kun gøres en gang pr. runde), lægge en Basic Pokémon og/eller Forsil ned fra ”Hånden”. Bruge Trainer kort, bruge Stadium kort og/eller et Supporter kort (må kun gøres en gang pr. runde).

22. Hvis den Aktive (angribende) Pokémon er Paralysed (lammet) giver man turen videre og går til punkt 25. Hvis den Aktive Pokémon er Asleep giver man turen videre og går til punkt 24. Hvis den Aktive Pokémon ikke er nogle af de to først nævnte ting, så laver man et angreb med sin Aktive Pokémon, hvis man har nok og det rigtige Energi til angrebet og gør hvad angrebet siger man skal gøre. Hvis den Aktive Pokémon er Confused (forvirret), flip en mønt, hvis den lander på ”Hoved” lykkes angrebet, hvis den lander på Hale, så angriber din Aktive Pokémon sig selv med 3 skadesmarkører.

23. Hvis en Pokémon er blevet slået ud (har mere i skade eller lig med dens HP) trækker den, der ikke har mistet Pokémon’en en af de 6 Priser, hvis det er den Aktive Pokémon, lægges en fra ”Bænken” op på den Aktives plads. Hvis den Aktive Pokémon er blevet Poisoned (forgiftet) læg 1 skadesmarkør på den. Hvis den Aktive Pokémon er blevet Burned (forbrændt), flip en mønt, hvis den lander med ”Hoved” opad sker der ingenting, hvis den lander med ”Hale” opad, læges 2 skadesmarkører på den.

24. Hvis den Aktive Pokémon er blevet Asleep (sover), flip en mønt, hvis den lander med ”Hoved” opad, vågner Pokémon’en, hvis den lander med ”Hale” opad, er Pokémon’en Asleep.

25. Næste spiller trækker det øverste kort fra sit deck.

26. Laver en eller flere af følgende ting: Bruge Ability, lægge et Energi kort under en Pokémon og/eller Forsil (må kun gøres en gang pr. runde), udskifte den Aktive Pokémon (må kun gøres en gang pr. runde), lægge en Basic Pokémon og/eller Forsil ned fra ”Hånden”. Udvikle en Pokémon (putter det næste udviklingstrin ovenpå en Pokémon), bruge Trainer kort, bruge Stadium kort og/eller et Supporter kort (må kun gøres en gang pr. runde).

27. Man gentager punkt 22 til 26 indtil en spiller ikke har flere ”Priser”, ikke har flere Pokémon’er eller ikke kan trække et kort fra sit deck. Den der ikke har flere "Priser" tilbage vinder kampen eller hvis man ikke har flere Pokémon’er tilbage eller ikke kan trække et kort fra deck'et, så vinder modstanderen.

28. Giver hinanden hånden, takker modstanderen for en god kamp og giv evt. modstanderen nogle råd om vedkommendes spil/deck.