Regler

Vedtaget af PokeTeams kongres d. 7. juli 2013.
(Kongresbeslutning 003, samt administrationsbeslutning 001)

 

Almindelig respekt

1. Brugere skal udvise almindelig respekt, høflighed og tolerance for hinanden på PokeTeam.

Hån og opfordring til uorden

2. Hån imod andre personer på baggrund af holdninger, religion, race, etnicitet, nationalitet, seksuel orientering eller andre former for personlige træk er strengt forbudt.

3. Opfordring til uorden, fjendtlighed eller brud på PokeTeams regler er forbudt.

4. Tilfælde af hån eller opfordringer til uorden medfører minimum en advarsel og, hvis der er tale om gentagelse, udelukkelse fra PokeTeam.

Reklamering og spam

5. Reklame for produkter, ydelser, websider og andre former for promovering er forbudt.

6. Spam er strengt forbudt.

7. Brugere kan linke til deres egen personlige webside, blog, social-netværks profil eller Pokémon-relateret indhold på måder, som ikke udgør reklame, og som ikke strider imod PokeTeams regler.

8. Tilfælde af reklamering, spam og indhold, som ikke er i overensstemmelse med PokeTeams regler medfører udelukkelse fra PokeTeam.

Etikette

9. Det er ikke tilladt at:

  1. gentage de samme udtalelser flere gange;
  2. udelukkende at anvende blokbogstaver;
  3. forårsage forstyrelse af diskussioner;
  4. gøre overdrevent brug af smileys;
  5. anvende bandeord og vulgære formuleringer;
  6. sende irrelevante, korte beskeder.

10. Tilfælde af adfærd i strid med paragraf 9 medfører en advarsel.

Seksuelt indhold

12. Indhold og links af seksuel karakter er ikke tilladt på PokeTeam.

13. Tilfælde af indhold eller links af seksuel karakter medfører udelukkelse.

Ulovligt indhold

14. Indhold og links der er ulovlige, ifølge europæisk og dansk lov, er ikke tilladt på PokeTeam.

15. Tilfælde af ulovligt indhold vil medfører minimum en advarsel og, hvis der er tale om gentagelse, udelukkelse fra PokeTeam.

Dobbelte brugerkonti

16. Hver bruger må kun have én brugerkonto, oprettelse af flere brugerkonti er forbudt.

17. Tilfælde af brugere med flere konti medfører udelukkelse fra PokeTeam.

Ledelsens og personalets autoritet

18. Brugere skal respektere ledelsens og personalets autoritet.

19. Brugere der ikke retter sig efter ledelsens og personalets afgørelser udelukkes fra PokeTeam.

20. En afgørelse, anset som værende uretfærdig eller forkert, truffet af afdelingspersonalet kan indbringes for afdelingsadministratoren, og evt. derefter centralstyrelsens administrator.

Advarsler

21. Brugere med fem eller flere advarsler udelukket fra PokeTeam.

Udelukkelse

22. Varigheden af en udelukkelse fra PokeTeam fastsættes individuelt fra sag til sag.

Håndhævelsespraksis

23. Praksis for håndhævelse af denne beslutning fastsættes af centralstyrelsens administrator.